Menţiuni legale

Prezentul site este proprietatea MB Diffusion („MB Diffusion”)
Serviciile propuse pe prezentul site constă, în principal, în difuzarea și consultarea de anunțuri de mică publicitate, care propun spre vânzare diferite bunuri (utilaje, vehicule, etc.).

Accesul la site, consultarea și utilizarea acestuia sunt subordonate acceptării fără rezerve a Condițiilor Generale de Utilizare

Informații privind editorul:


Prezentul site este editat de:
MB Diffusion SAS cu capital de 87.000 €
98, Allée des Champs-Elysées
91080 - COURCOURONNES
FRANȚA

Tel.: +33 (0)1 60 87 11 60
RCS Evry 432552966
TVA intracomunitar: FR 88432552966
Director de publicație: Olivier Flavier, în calitatea sa de Director General.

Informații privind găzduitorul:


Prezentul site este găzduit de:
ILIAD ENTREPRISES
Sediul Social: 8 rue de la Ville l'Evêque - 75008 Paris

Informatică și Libertăți:


Conform Legii Informatică și Libertăți din 6 ianuarie 1978, procesarea automatizată a datelor nominale colectate de pe Site a făcut obiectul declarării la Comisia Națională a Informaticii și Libertăților (CNIL).

Clientul acestui site este informat că informațiile pe care le comunică pe formularele prezente pe Site, sunt necesare pentru a răspunde cererii sale și sunt destinate societății MB Diffusion, responsabilă de procesare, în scopul gestionării administrative și comerciale și, eventual, partenerilor societății MB Diffusion, în scopul prospectării comerciale.

Conform Legii Informatică și Libertăți din 6 ianuarie 1978, dispuneți de un drept de acces, de rectificare, de modificare, de opoziție sau de ștergere asupra datelor care vă privesc și veți putea să exercitați acest drept prin poștă, la adresa următoare: MB Diffusion Service clientèle 98, Allée des Champs-Elysées 91080 - COURCOURONNES -FRANCE

Respectarea vieții private și datelor personale:


O Politică a cookie-urilor și de reglementare a datelor dumneavoastră personale a fost pusă în aplicare și poate fi consultată aici