Politica de confidențialitate

Pentru ca dumneavoastră să puteți să utilizați Serviciul Agriaffaires cu toată încrederea, prezenta Politică de confidențialitate a datelor personale descrie modalitățile și condițiile în care MB Diffusion colectează, prelucrează și protejează datele dumneavoastră personale.

I -Tipul de date colectate


 • Datele pe care le introduceți dumneavoastră

  Caracterul obligatoriu sau facultativ al datelor vi se semnalează în momentul colectării, printr-un asterisc.

  Crearea contului

  Când vă creați un Cont pe Agriaffaires, trebuie să ne comunicați informațiile următoare: Țara, Activitatea, Apelativul, Numele, Prenumele, Adresa de e-mail, Adresa poștală, numărul de telefon.

  De asemenea, puteți alege să ne comunicați informațiile următoare: data nașterii, fotografia, profesia.

  Dacă cumpărați credite din contul dumneavoastră, trebuie să ne comunicați și informații de plată (numărul cardului bancar), care vor fi accesibile doar pentru prestatorul nostru care procesează plata și care se supune standardului de securitate denumit „PCI-DSS” (Payment Card Industry Data Security Standard). Prestatorul nostru, în calitate de subcontractant, are acces la informațiile personale strict necesare pentru realizarea prestărilor lor, dar nu sunt autorizați să le utilizeze în alte scopuri. În plus, aceștia sunt obligați să prelucreze aceste informații personale în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate și în aplicarea legilor aplicabile protecției datelor personale.

  Postarea anunțului

  Când vă postați un anunț pe Agriaffaires, trebuie să ne comunicați informațiile următoare: Țara, Activitatea, Apelativul, Numele, Prenumele, Adresa de e-mail, Adresa poștală, numărul de telefon. De asemenea, trebuie să ne comunicați informațiile dumneavoastră de plată (numărul de card bancar) pentru plata costurilor de inserare și ale opțiunilor dumneavoastră de apariție, care vor fi accesibile doar pentru prestatorul nostru care procesează plata, în calitate de subcontractant.

  Răspunsul la un anunț

  Când răspundeți la un anunț, trebuie să ne comunicați numele dumneavoastră, adresa dumneavoastră de e-mail, numărul dumneavoastră de telefon și țara dumneavoastră. Dacă răspundeți la o ofertă de loc de muncă, puteți să importați CV-ul dumneavoastră.

  Căutare geolocalizată

  Prin utilizarea funcționalității „Orice utilaj din vecinătatea mea” de pe pagina de pornire a site-ului nostru, acceptați să ne comunicați datele dumneavoastră de geolocalizare, astfel încât să putem să răspundem căutării dumneavoastră de utilaj în vecinătatea dumneavoastră.

  Contactarea serviciului de asistență pentru client sau raportarea

  Când contactați serviciul nostru de asistență pentru client, trebuie să ne comunicați numele, activitatea, țara, adresa de e-mail și numărul dumneavoastră de telefon. De asemenea, puteți să ne comunicați date personale în obiectul sau în corpul mesajului dumneavoastră.
  Când raportați un anunț, trebuie să ne comunicați adresa dumneavoastră de e-mail și să completați câmpul pentru comentarii.

  Serviciul Transport:

  Când faceți o cerere de oferte pentru a primi devizele partenerilor noștri specializați în transport, trebuie să ne comunicați numele dumneavoastră, prenumele dumneavoastră, adresa dumneavoastră poștală, adresa dumneavoastră de e-mail, numărul dumneavoastră de telefon și locurile de plecare și de sosire ale transportului. Aceste informații sunt transmise partenerilor noștri specializați în transport, pentru ca aceștia să poată să întocmească un deviz și să răspundă cererilor dumneavoastră de informații.

  Serviciul Expertiză:

  Când cereți o expertiză a utilajului dumneavoastră, trebuie să ne comunicați numele dumneavoastră, adresa dumneavoastră de e-mail, numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră poștală. Aceste informații sunt transmise partenerului nostru Peritia Services, pentru ca acesta să poată să răspundă cererii dumneavoastră de expertiză.

  Serviciul Finanțare:

  Când faceți o cerere de finanțarea pentru utilaj, trebuie să ne comunicați numele dumneavoastră, prenumele dumneavoastră, adresa dumneavoastră de e-mail, numărul dumneavoastră de telefon, numărul dumneavoastră de fax și adresa dumneavoastră poștală.

 • Datele pe care le colectăm automat prin utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor noastre

  Noi înregistrăm date de utilizare în momentul în care accesați serviciile noastre (sau le utilizați în alt mod), ceea ce include site-ul nostru și aplicațiile noastre, în special când faceți o căutare, când răspundeți sau când postați anunțuri. Noi efectuăm, în special, măsurători ale audienței, de exemplu, măsurăm numărul de pagini vizualizate, numărul de vizite pe site, precum și activitatea vizitatorilor pe site și frecvența cu care aceștia revin. Noi utilizăm numele de utilizator și parola dumneavoastră de conectare, cookie-uri, precum și adresa dumneavoastră IP pentru a vă identifica și pentru a înregistra activitatea dumneavoastră.

  De asemenea, este posibil să colectăm și date tehnice cu privire la conexiunea dumneavoastră internet, la browserul dumneavoastră și la aparatele dumneavoastră.

II - Utilizarea datelor dumneavoastră


 • În baza executării contractului care ne leagă, noi utilizăm datele dumneavoastră pentru a vă furniza serviciile noastre și, în special, pentru:

  • a asigura publicarea anunțului dumneavoastră;
  • a asigura crearea și administrarea contului dumneavoastră;
  • a vă permite să vă citiți mesajele primite și să contactați alți utilizatori;
  • a vinde și a factura costurile de publicare a anunțurilor dumneavoastră;
  • a vă trimite e-mail-uri privind utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor noastre;
  • a răspunde întrebărilor adresate de dumneavoastră serviciului de asistență pentru client;
  • a vă pune în legătură cu un partener al MB Diffusion;
  • a vă permitem să partajați un anunț.
 • În baza interesului nostru legitim, noi utilizăm datele dumneavoastră pentru:

  • a face statistici și analize marketing, în scopul de a înțelege cum utilizați serviciile noastre;
  • a vă propune conținut personalizat și a îmbunătăți experiența dumneavoastră de utilizator;
  • a vă trimite în calitate de utilizator oferte comerciale și/sau promoționale, emise doar de către MB Diffusion și privind exclusiv serviciul Agriaffaires;
  • a combate frauda.
 • În baza interesului nostru legitim, noi utilizăm datele dumneavoastră și pentru a personaliza reclamele noastre pe site-ul nostru și este posibil să le personalizăm cu datele următoare, utilizate combinat sau individual:

  • datele obținute prin intermediul utilizării serviciului nostru (categorii de anunțuri vizitate)
  • numele de utilizator și parola de conectare, precum și datele tehnice menționate la articolul precedent, pe care le colectăm prin intermediul cookie-urilor și mecanismelor de urmărire.

  Cu consimțământul dumneavoastră, este posibil:

  • să vă geolocalizăm pentru a vă propune anunțuri situate în apropriere de localizarea dumneavoastră.
  • să partajăm datele dumneavoastră cu partenerii noștri de publicitate, responsabili cu prelucrarea, în scopul de a ne personaliza reclamele, pe site-ul nostru sau pe site-uri terțe.
   Noi nu partajăm datele dumneavoastră personale cu partenerii noștri terți fără consimțământul dumneavoastră. Totuși, dacă faceți clic pe o reclamă, postatorul acesteia va putea afla că ați consultat pagina pe care ați făcut clic.
  • să vă adresăm oferte comerciale și/sau promoționale emise de terți, însă doar cu consimțământul dumneavoastră luat cu ocazia primirii unui mesaj de la MB Diffusion care propune să accesați ofertele acestor societăți terțe.
   Nicio vânzare de bază de date către societăți terțe nu este făcută de către MB Diffusion.
  • să adresăm datele dumneavoastră de contact unora dintre partenerii noștri, când căutați o finanțare, o expertiză sau un mijloc de transport.

  În fine, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră în scop probator și în contextul respectării obligațiilor noastre legale.

III - Destinatarii datelor


Datele pe care le colectăm sunt accesibile pentru prestatorii noștri de servicii, în calitate de subcontractanți, care își aduc contribuția în mod administrativ și tehnic la îndeplinirea scopurilor menționate mai sus (prestator de găzduire, prestator de procesare plăți, tehnologie publicitară…). În acest caz, noi ne asigurăm că acest transfer se efectuează spre țări recunoscute că asigură un nivel adecvat de protecție a datelor dumneavoastră personale sau, cel puțin, pe baza garanțiilor adecvate prevăzute de lege.

Pentru a ne respecta obligațiile legale, datele dumneavoastră personale pot fi transmise și autorităților administrative și judiciare autorizate, doar în baza unui ordin judecătoresc.

Este posibil ca unii prestatori la care apelăm să colecteze date în calitate de responsabili cu prelucrarea: este vorba de prestatorii noștri de publicitate menționați aici.

În plus, când faceți o cerere de expertiză, de finanțare sau de transport către partenerii noștri, prin intermediul formularelor online de pe site-ul nostru, datele dumneavoastră de contact sunt transmise unuia sau mai multora dintre partenerii noștri (în funcție de criteriile pe care le introduceți). Veți găsi lista acestor parteneri de transport aici, expertiză, finanțare.

În fine, când răspundeți la un anunț, datele dumneavoastră de contact sunt transmise celui care a postat anunțul, având calitatea de responsabil cu prelucrarea.

IV - Responsabilul cu prelucrarea


MB Diffusion, înmatriculată la RCS din Evry sub numărul SIREN 432 552 966, având sediul social în 98 Allée des Champs Elysées, 91080 COURCOURONNES, reprezentată prin domnul Olivier Eudes-Flavier, în calitate de Director General, este responsabilă de prelucrarea datelor pe care le colectează pe Serviciul Agriaffaires

În cadrul contribuției sale administrative (juridic, contabilitate...) și tehnice (instrumente de analiză..) la obiectivele urmărite de MB Diffusion, societatea Schibsted France, societate mamă a MB Diffusion, este, de asemenea, responsabilă cu prelucrarea.

V - Durata de păstrare


Durata de păstrare a datelor dumneavoastră personale variază în funcție de scopul colectării acestora:

 • Datele de client (identitate, coordonate electronice, istoric de utilizare a serviciilor) sunt păstrate 3 ani începând de la terminarea relației comerciale;
 • Datele de geolocalizare nu vor fi păstrate mai mult timp decât perioada de timp necesară pentru finalizarea căutării dumneavoastră geolocalizate de anunțuri;
 • Datele referitoare la administrarea contului dumneavoastră și la anunțurile dumneavoastră sunt păstrate pe o durată de 5 ani începând de la ștergerea acestuia și exclusiv în scop probator;
 • Documentele și actele contabile sunt păstrate 10 ani, cu titlu de dovadă contabilă;
 • datele referitoare la cardul dumneavoastră bancar sunt păstrate de către prestatorul nostru care procesează plata până la plata completă și în scop probator în caz de reclamație, timp de 13 luni, sau 15 luni dacă este vorba de un card de plată cu debit amânat;
  Criptograma cardului dumneavoastră se păstrează doar pe durata necesară pentru realizarea fiecărei tranzacții.
 • Datele care ar putea face obiectul unui ordin judecătoresc (date de conectare, identitate, date de contact, date referitoare la tranzacții) sunt păstrate 12 luni începând de la colectarea lor.

VI - Drepturile dumneavoastră


Conform reglementării cu privire la datele cu caracter personal, dispuneți de drepturile următoare referitoare la datele dumneavoastră personale:

 • Acces: este vorba de dreptul dumneavoastră de a obține confirmarea că datele dumneavoastră sunt prelucrate sau nu și, dacă da, de acces la aceste date;
 • Rectificare: este vorba de dreptul dumneavoastră de a obține, cât mai curând posibil, rectificarea datelor dumneavoastră incorecte și completarea datelor dumneavoastră incomplete;
 • Eliminare/Ștergere: este vorba de dreptul dumneavoastră de a obține, cât mai curând posibil, ștergerea datelor dumneavoastră, sub rezerva obligațiilor sau necesității de păstrare;
 • Limitare: este vorba de dreptul dumneavoastră de a obține limitarea prelucrării când vă opuneți acesteia, când contestați exactitatea datelor dumneavoastră, când considerați că prelucrarea lor este ilegală sau când aveți nevoie de aceasta pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor dumneavoastră în justiție;
 • Opoziție: este vorba de dreptul dumneavoastră de a vă opune în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră de către MB Diffusion, cu excepția motivelor legitime și imperioase ale MB Diffusion. De asemenea, puteți să vă opuneți la prelucrarea făcută în scopuri de prospectare;
 • Portabilitate: este vorba de dreptul dumneavoastră de a vă primi datele într-un format structurat, utilizat în mod curent, lizibil de către mașină și interoperabil și de a le transmite unui alt responsabil cu prelucrarea, fără ca noi să împiedicăm acest lucru;
 • Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automatizată, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează, cu excepția cazului în care această decizie este necesară la încheierea sau la executarea unui contract și este autorizată legal;
 • Aveți dreptul de a face o reclamație la o autoritate de control;
 • Aveți dreptul de a da instrucțiuni cu privire la soarta datelor dumneavoastră personale în caz de deces.

În plus, în orice moment, puteți să modificați datele personale din Contul dumneavoastră de Utilizator. Este suficient să mergeți în Contul dumneavoastră și să faceți clic pe tab-ul „Profilul meu”.

Puteți să vă exercitați drepturile la uitare, la portabilitate și dreptul de accesare, pentru aceasta mergeți pe tab-ul „Profilul meu” din Contul dumneavoastră de utilizator. Pentru a vă exercita celelalte drepturi, vă rugăm să contactați serviciul de asistență pentru client.

De asemenea, puteți să vă puneți în aplicare opțiunile cu privire la utilizarea cookie-urilor de către noi făcând clic aici.

VII - Responsabilul cu protecția datelor


Schibsted France, printre ale cărei filiale este și compania MB Diffusion, a desemnat un responsabil cu protecția datelor. Acesta poate fi contactat prin e-mail: fr.privacy+mb-diffusion@schibsted.com sau prin poștă, la adresa: Schibsted France, responsabilul cu protecția datelor, 85-87 rue du Faubourg Saint-Martin – 75010 Paris.

VIII - Securitatea datelor dumneavoastră


Noi protejăm informațiile dumneavoastră cu ajutorul unor măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, pentru a garanta nivelul de securitate adecvat riscului. Măsurile noastre de protecție includ, în special, firewall-uri, controale ale accesărilor fizice la centrele noastre de date și controale ale autorizației de acces la informații.

Cookie-uri:

MB Diffusion dorește să vă informeze în mod clar și transparent cu privire la utilizarea de cookie-uri în momentul navigării dumneavoastră pe site-ul nostru și pe aplicațiile noastre.

I - Ce este un cookie?

Un cookie este un fișier text stocat pe hard disk-ul terminalului dumneavoastră (computer, tabletă, mobil), prin intermediul software-ului dumneavoastră de navigare, cu ocazia consultării unui serviciu online.
Acest lucru înseamnă că ni se trimite un cookie www.agriaffaires.ro de fiecare dată când deschideți o pagină pe site-ul nostru de pe computerul dumneavoastră sau de pe telefonul dumneavoastră mobil. Cookie-urile înregistrate de noi sau de terți când vizitați site-ul nostru sau aplicațiile noastre nu vă recunosc personal ca și individ, ci recunosc doar aparatul pe care îl utilizați. Cookie-urile nu stochează nicio dată personală sensibilă, ci oferă pur și simplu o informație privind navigarea dumneavoastră, astfel încât terminalul dumneavoastră să poată fi recunoscut mai târziu.
Cookie-urile nu cauzează nicio daună aparatului dumneavoastră, dar permit mult mai ușor, de exemplu, să vă regăsim preferințele, să pre-completăm anumite câmpuri și să adaptăm conținutul serviciilor noastre.
Dumneavoastră singur(ă) alegeți dacă doriți să aveți cookie-uri înregistrate pe aparatul dumneavoastră și puteți să controlați cu ușurință înregistrarea cookie-urilor. Pentru o informare specifică cu privire la administrarea și controlul cookie-urilor, vă rugăm să consultați rubrica „Opțiunile dumneavoastră cu privire la cookie-uri”.

II - Cookie-urile utilizate de MB Diffusion

1. Cookie-urile funcționale

Cookie-urile funcționale pe care le emitem ne permit:

Aceste cookie-uri au o durată de păstrare de 13 luni.

2. Cookie-urile analitice

Cookie-urile analitice pe care le emitem ne permit să ne cunoaștem mai bine site-urile și aplicațiile și să îmbunătățim traseul utilizatorului nostru, stabilind statistici și volume de frecventare și de utilizare (rubrici și conținuturi vizitate, traseu...).

Aceste cookie-uri au o durată de păstrare de 13 luni.

3. Cookie-urile de publicitate țintită

Cu ocazia vizitelor dumneavoastră pe Agriaffaires, este posibil să plasăm cookie-uri pe terminalul dumneavoastră pentru a crea profiluri de utilizatori și a vă face să beneficiați de conținuturi publicitare țintite, relevante pentru dumneavoastră și pentru centrele dumneavoastră de interese, pe site-ul nostru, așa cum este explicat în Politica noastră de confidențialitate.

Cookie-urile de publicitate țintită sunt utilizate, de asemenea:

Durata de viață a cookie-urilor noastre de publicitate țintită este de 60 de zile.

III - Cookie-urile partenerilor noștri

Unele cookie-uri pot fi stocate pe browserul dumneavoastră, cu consimțământul nostru, de către partenerii noștri, în calitate de responsabili cu prelucrarea. În acest caz est vorba de cookie-uri terțe.

Acest lucru se întâmplă:

MB Diffusion nu administrează cookie-urile acestor societăți partenere și nu are niciun control, nici răspundere asupra acestor cookie-uri și asupra utilizării datelor colectate prin intermediul lor. În această privință, vă sfătuim să consultați politica proprie a acestor parteneri, legată de aceste cookie-uri..

Puteți să consultați lista acestor parteneri și să controlați stocarea cookie-urilor lor în browserul dumneavoastră făcând clic aici.

IV - Opțiunile dumneavoastră cu privire la cookie-uri

În orice moment, puteți să vă exprimați sau modificați cerințele în materie de cookie-uri, prin mijloacele descrise mai jos:

Alte resurse utile

Pentru a afla mai multe despre cookie-uri și despre opțiunile de care dispuneți în această materie, puteți să consultați resursele de mai jos:

De asemenea, vă invităm să ne contactați pentru orice întrebare sau cerere referitoare la cookie-urile stocate pe site-ul nostru și/sau la publicitatea țintită, urmând acest link.